• OBL Consult
 • Wonen
 • Werken
 • Inspiratie
 • Team
 • Diensten
 • Actueel
 • Klanten en relaties
 • Contact
 • OBL Consult
  Interactieve gebiedsontwikkeling voor woon- en werklocaties
  Interactieve gebiedsontwikkeling
  voor woon- en werklocaties

  OBL Consult

  Wij zijn een jong en betrokken adviesbureau dat duurzame en daadkrachtige adviezen en oplossingen ontwikkelt voor locaties en gebieden. Met een interactieve aanpak werken wij in teamverband aan verkenningen, initiatieven en projecten om gebieden te vernieuwen en te versterken. Wij zijn specialisten in de koppeling van strategisch en uitvoerend werk en hebben de overtuiging dat dit realistisch en duurzaam moet. Kwaliteit vinden wij essentieel, we doen wat we beloven en bovendien met passie voor het vak.

  Interactieve gebiedsontwikkeling

  Wij baseren gebiedsvernieuwing op oprechte aandacht voor de wensen van alle betrokkenen. Dan leveren inspanningen een omgeving op waar mensen plezier van hebben, een plek waar ze zich thuis voelen en verbonden met anderen. Dat vinden we belangrijk: mensen werken in kleinere en lossere verbanden en wonen meer op zichzelf. Terwijl wij juist een groeiende behoefte zien aan gezamenlijkheid en interactie. We zien dat mensen graag in de omgeving willen blijven waar ze hun relaties hebben opgebouwd.

  Daarom werken wij met een interactieve aanpak en helpen ondernemers en burgers met de ontwikkeling van hun ideeën en het structureren van hun initiatieven. Ook ondersteunen wij gemeenten bij hun verschillende rollen zoals beleidsmaker en grondeigenaar. Wij geven strategisch en onafhankelijk advies en werken met plezier mee aan het omzetten van adviezen in uitvoeringsprogramma's. Om inspanningen bottom-up op elkaar af te stemmen maken wij gebruik van de laatste technologieën en platformen.

  In de nieuwe economie zal werken, wonen, leren en zorgen steeds intensiever gecombineerd gaan worden. Een gezonder en duurzamer leefmilieu is meer verweven met de lokale samenleving en ook meer onderdeel van de stad. Wij werken aan waardevolle oplossingen die duurzaam zijn. Wij bouwen aan levende gemeenschappen, aan placemaking in gebieden en aan sociaalmaatschappelijke versterking. Dat zien we als toekomstbestendig maken van werk- en woonmilieus.

  Wonen

  Wonen

  Waar liggen de kansen voor een woonmilieu om mee te groeien met de veranderingen in de samenleving? Hoe spelen we in op demografische veranderingen en realiseren we een passender structuur van woningaanbod en publieksvoorzieningen? Wat is haalbaar, op welke locaties kunnen projecten het best gesitueerd worden en hoe creëren wij proposities voor investeerders? Binnen dit werkveld bieden wij een range aan van producten en diensten die ons in staat stelt burgers en gemeenten te ondersteunen bij het vertalen van ideeën en (burger)initiatieven in concrete projecten. Met onze kennis van vastgoed, financiering en exploitaties, en de juridische vormgeving van samenwerkingsafspraken kunnen wij samenwerkende partijen begeleiden bij de planvorming.

  Werken

  Werken

  Waar liggen de kansen voor de lokale economie om een werkmilieu te versterken en te verduurzamen? Hoe initieert u ontwikkelingsdynamiek en hoe regisseert u een gewenste transformatie? Binnen dit werkveld bieden wij een range aan van producten en diensten die ons in staat stelt ondernemers en gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van visie naar concrete vestigingsvraagstukken en deelprojecten op gebiedsniveau. Bedrijfsvestiging benaderen wij vanuit de toegevoegde waarde van de locatie voor de bedrijfsprocessen van de ondernemer en helpen locaties te optimaliseren. Met onze kennis van vastgoed, exploitaties en contractering kunnen wij vestigingstrajecten van ondernemers begeleiden. We zijn ervaren in het introduceren van parkmanagement en duurzaamheidsmaatregelen.

  Inspiratie

  Inspiratie

  Wij voelen we ons geïnspireerd door de thema’s flexibiliteit, energie, gezondheid en circulaire economie die we een steeds grotere plek in ons werk proberen te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat de economische vooruitzichten en stedelijke verdichting nieuwe kansen bieden aan locaties om zich te versterken of te veranderen naar innovatieve en duurzame woon en werkmilieus. Daarom voeren we graag inspirerende verkenningen uit, in opdracht of op eigen initiatief, en vaak in samenwerking met interessante ontwerpers en denkers.

  Team

  OBL Consult is het bureau van Pieter Palm en Joost Okkema. Wij voelen ons elke keer uitgedaagd om voor elkaar te krijgen dat bedrijven en overheid gezamenlijk investeren in een krachtig vestigingsmilieu. Daarvoor zetten we graag de lijnen uit. We combineren creatieve denkkracht, zakelijke vaardigheden en procesmanagement gericht op mensen en dialoog. We werken samen met specialisten die door onze opdrachtgever worden betrokken of met raadgevers uit ons eigen netwerk, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfskunde, data-analyse, planeconomie, verkeerskunde, stedenbouw, landschap, duurzaamheid en communicatie.

  Joost Okkema

  Joost Okkema

  Joost zet zich graag in voor een betere werk- en woonomgeving en is er trots op als initiatieven succesvol zijn.

  Lees meer
  Pieter Palm

  Pieter Palm

  Pieter voelt zich goed in politiek-maatschappelijke processen waar het aankomt op heldere communicatie.

  Lees meer

  Diensten

   

  Onze producten

  • omgevings- en actorenverkenning
  • haalbaarheidsstudie
  • programma van eisen
  • strategische agenda
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • gebiedsondernemingsplan
  • businesscase
  • economische gebiedsvisie

  Onze rollen

  • adviseur
  • procesmanager
  • kwartiermaker
  • programmamanager
  • ontwikkelingsregisseur

  Onze expertise

  • sociaal-maatschappelijk
  • economie
  • financiën
  • ruimtelijk
  • commercie

  Actueel

   

  Evenementen

  • Expertmeeting gebiedstransformatie
   Binnenkort bekend

   Met het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties wordt naar verouderde bedrijventerreinen gekeken als deeloplossing voor grootschalige woningbouw. Hoe reëel is dit en welke knelpunten moeten daarvoor overwonnen worden? Daarover gaat onze expertmeeting met onder meer medewerking van Urhahn stedenbouw en strategie en JHK architecten.

  Nieuws

  • Eigenaren Entrada en gemeente Ouder-Amstel sluiten intentieovereenkomst
   Mei 2018

   De eigenaren van het kantorenpark Entrada Amsterdam-Duivendrecht hebben met de gemeente Ouder-Amstel een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de transformatie gezamenlijk te onderzoeken. Hierbij wordt het kantorenpark vervangen door een levendige woonwijk die aansluit op de kern Duivendrecht. OBL Consult, die het proces namens de gemeente begeleidt, feliciteert alle partijen met het bereikte resultaat.

  • Tata Steel investeert tientallen miljoenen in Rivierenland
   Februari 2018

   OBL die de transactie namens de gemeente mocht begeleiden, feliciteert SAB-profiel - A Tata Steel Enterprise met deze geweldige ontwikkeling.Tata Steel investeert in bouw nieuwe fabriek voor stalen dak- en gevelpanelen voor dochterbedrijf SAB-profiel, ter vervanging vestiging Nieuwegein. Twee nieuwe productielijnen om marktleiderschap te versterken, grotere capaciteit en meer werkgelegenheid.

  Publicaties

  Klanten en relaties

   

  Publiek

  • Area Development Twente
  • Bedrijvenschap Harnaschpolder
  • Bedrijvenschap Regio Gouda
  • BOM NV
  • Food Valley
  • Gemeente Beuningen
  • Gemeente Boxmeer
  • Gemeente De Ronde Venen
  • Gemeente Echt-Susteren
  • Gemeente Ede
  • Gemeente Ermelo
  • Gemeente Geldermalsen
  • Gemeente Gouda
  • Gemeente Haarlem
  • Gemeente Middelburg
  • Gemeente Ouder-Amstel
  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Schiedam
  • Gemeente Waalwijk
  • Gemeente Woerden
  • Gemeente Zaanstad
  • Gemeente Zaltbommel
  • Gemeente Zoeterwoude
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • NV Industriebank LIOF
  • Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
  • OOST NV
  • Programmabureau Rijswijk Buiten
  • Sportstad Heerenveen
  • Stadsregio Arnhem Nijmegen
  • Stadsregio Eindhoven

  Privaat

  • A-Factorij CV Amsterdam
  • AH Vrij
  • Bouwinvest
  • BCC
  • BNG Gebiedsontwikkeling
  • Business Park Haaglanden
  • BPD
  • Coöperatie Park Management Grote Polder
  • Decathlon
  • Did Vastgoedontwikkeling
  • Limseeds
  • Eigen Haard
  • Far West
  • Fit for All
  • Hurks Bouwgroep
  • Klépierre
  • KFC
  • La Place
  • M.J. de Nijs Projectontwikkeling
  • Nyrstar
  • Ondernemers Lammenschansweg Leiden
  • OVG Real Estate
  • Roelofs
  • RTL Nederland
  • Scalda College
  • TCN
  • Structon Van Straten
  • Vrijbuiter

  Contact

   

  Postadres

  Bezoekadres

  • Studio Botshol
  • Botsholsedwarsweg 3
  • 3646 AJ Waverveen